Naše Firma

Vlhké zdivo působí mnoho problémů. Estetické závady poškozených omítek jsou nejnápadnější, ale závažné jsou také závady hygienické vlivem činnosti zdraví škodlivých plísní. Při vlhkosti zdiva 10%, což je u vlhkých staveb zcela běžná hodnota, se tepelný odpor zdiva snižuje na pouhou 1/4 hodnoty tepelného odporu zdiva suchého a tím výrazně stoupají nároky na vytápění.

Největší počet zakázek naší firmy tvoří rodinné domy. Ročně odizolujeme cca 50 rodinných domů. Naší dosud největší zakázkou byl Janáčkův hudební ústav v Břeclavi (bývalá hudební škola).
Naše firma se specializuje na sanaci zdiva podřezáváním řetězovou pilou.
Dále provádíme podsekávání zdiva s odizolováním, injektáže a drobné zednické práce.

Cena za odizolování vlhkého zdiva se odvíjí od druhu použitého materiálu.

Základní cena:

Podřezání nebo podsekání s odizolováním .... od 250,-Kč./BM
Injektáže ........ od 2 000,-KČ. za metr čtvereční